O nás na státní hranici

ZÁKON
ze dne 11. července 1951
o ochraně státních hranic.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 3.
(1) Službu v Pohraniční stráži vykonávají pro její význam, odpovědnost a namáhavost vybraní příslušníci
pracujícího lidu.
 
Takto vzpomíná jeden z pohraničníků vznikající chebské pohraniční brigády v její historické kronice